Patoloji, eski yunanca hastalık anlamına gelen 'pathos' teriminden türemiş olup, hastalıkların bilimsel yöntemlerle incelenmesi ve tanınması anlamında kullanılır. Genel anlamıyla patoloji, hastalıklara yol açan nedenleri, bunların doku ve organlar üzerindeki morfolojik (biçimsel) etkilerini inceler. Bir anlamda patoloji, tıbbın temelidir. Patoloji hastalıklı organ ve dokuların çıplak gözle ve mikroskop altındaki anormal görünüşlerini anlamlandırarak hastalıkların tanısının konulmasını sağlar. Günümüzde, başta neoplastik (tümöral) hastalıklar olmak üzere, pek çok hastalığın kesin tanısı ve tedavinin planlanması için patolojik inceleme gerekmektedir.

Histopatoloji: Rutin doku takip işlemi sonrası hazırlanan boyalı kesitlerin ışık mikroskobu altında incelenerek tanı konmasıdır.

Sitopatoloji: Çeşitli vücut sıvıları (Balgam vs.), sürüntü materyalleri (PAP Smear vs.) ya da iğne biyopsi yöntemiyle elde edilen örneklerin lamlara yayılıp, çeşitli boyalarla renklendirildikten sonra ışık mikroskobu altında örneklenen hücrelerin incelenmesi ve tanı konmasıdır.

İntraoperatif Frozen İnceleme: Cerrahi operasyonlar sırasında alınan hastalıklı dokuya/organa ait bir parçanın ya da tamamının, oldukça düşük derecelerde hızla dondurulduktan sonra elde edilen kesitlerin, yine operasyon esnasında incelenerek tanı konulmasıdır. Bu yöntem ile operasyon esnasında göz ile karar vermenin zor ve riskli olduğu durumlarda, erken tanı imkanı sağlanarak operasyonun şekli değiştirilebilmekte ve hastaların eksik ya da fazla cerrahi tedavi riskini ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır.

Histokimyasal İnceleme: Dokuların, kendine özgü fiziksel veya kimyasal doku özelliklerini kullanan özel boyamalar ile değerlendirilmesidir.

İmmunohistokimyasal İnceleme: Dokuların, kendilerine özgü antijenik özelliklerini hedef alan antikorlarla işaretlenerek (boyanarak) değerlendirilmesidir